Activitats del mes de maig

 • El dijous 7 de maig els alumnes de 3r d’ESO van a Jalpiaventura a Arenys de Munt. De 8,00h a 9,00h fan classes normals.
 • El dissabte 9 de maig s’organitza una sortida a Port Aventura oberta a tota la comunitat educativa.
 • El dia 12 de maig els alumnes de 1r d’ESO visiten les ruïnes romanes d’Empúries.
 • El dia 12 de maig de 9 a 10h alguns alumnes de 4t d’ESO participen en el concurs “Big Challenge 2015 English Contest”.
 • Del 12 al 19 de maig és el període de preinscripció de batxillerat i cicles formatius pel curs 2015 – 2016.
 • Del dia 22 al 28 de maig es realitza el viatge a l’Alguer amb un grup d’alumnes de 2n de batxillerat.
 • Durant la primera setmana del mes de maig els alumnes de 2n de batxillerat fan els exàmens de la tercera avaluació i posteriorment les activitats de recuperació.
 • El 29 de maig finalitza el període lectiu pels alumnes de 2n de batxillerat.

Enquesta a les famílies de 1r d’ESO

Aquesta és l’enquesta que es va fer arribar a les famílies d’alumnes de 1r d’ESO en acabar el primer trimestre del curs 2013-14

Centre de Procedència

1. Quins són els motius pels que vàreu triar aquest centre per fer la secundària?
Pot ser que els usuaris seleccionin més d’una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%.

 

2. Quines característiques creieu que ha de tenir un bon centre de secundària? 

 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d’una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%.

 

3. Creieu que el centre triat reuneix aquestes característiques?

 

3b. En què? 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d’una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%.

 

4. Les vostres preferències a l’hora de triar el centre coincideixen amb les del fill/a? 

 

4b. En què? 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d’una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%.

 

5. Abans de començar l’ESO, pensàveu que l’ESO seria… 

 

6. Heu trobat que l’ESO és… 

 

7. L’actitud del vostre fill/a envers l’ESO al principi del trimestre curs va ser… 

 

8. L’actitud del vostre fill/a envers l’ESO al final del trimestre ha estat… 

 

9. La relació del vostre fill/a amb els companys és: 

 

10. Comentaris sobre la relació amb els companys: 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d’una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%.

 

11. Les normes a l’institut són… 

12. Comentaris sobre les normes a l’institut

 • Les trobem molt encertades.
 • Creo que son adecuadas, ya que tienen fomentar el respeto a los demás, el respeto a los profesores y al centro. Gracias.
 • No sé com, però s’hauria d’aconseguir un major respecte envers els professors. Hi ha uns quants alumnes que demostren una falta de respecte que trobo intolerable i a més no deixen que els altres segueixin la classe.
13. La jornada continuada dels alumnes ha afectat la vida familiar?

 

13b. En quin sentit? 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d’una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%.

 

14. La jornada continuada dels alumnes ha afectat la vida del vostre fill/a? 

 

14b. Comentaris: 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d’una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%.

 

15. Creieu que la jornada continuada dels alumnes ha influït en els resultats acadèmics del vostre fill/a? 

 

15b. En quin sentit? 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d’una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%.

 

16. Com considereu el nivell de les matèries impartides? 

 

17. Com considereu el tracte de l’Institut cap a les famílies? 

 

18. Altres comentaris:

 • El centro tiene que ser respetuoso, con el alumno y con las familia y contar con nosotros tanto en lo bueno como en lo malo, tienen que seguir unas pautas que están muy marcadas o al menos es lo que nos ha contado nuestro hijo, como en todas partes hay un profesorado más paciente y otro menos pero eso pasa en todos los sitios. Este trimestre ha sido duro tanto para mi hijo como para nosotros pero poco a poco ha ido aprovechado el tiempo y organizándose y por lo tanto ha evolucionado a mejor. Gracias y seguir en esta línea. (Las cosas cuando se hacen bien hay que decirlas, porque a nadie le amarga un dulce) Felices fiestas.